Studenti Fakulty zdravotnických studií TUL znovu pomáhají

Nezávisle na vyhlášené pracovní povinnosti pomáhají naši studenti již delší dobu tam, kde je nejvíce potřeba a to i ti, na které se pracovní povinnost nevztahuje.

O jejich práci jste si tak mohli přečíst nejen na stránkách univerzitního časopisu T-UNI, ale i v Libereckém Deníku. Děkujeme všem, kteří pomáhají.

25. března 2021