Opatření k omezení výuky na FM od 27. 3. do 11. 4. 2021, testování zaměstnanců

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s Usnesením vlády ČR č. 315 ze dne 26. 3. 2021, o změně krizového opatření, se s účinností ode dne 27. března 2021 od 00:00 hod. do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

I nadále tedy bude na FM TUL probíhat distanční výuka s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) či zkoušení za účasti max. 10 osob.

Vstup do budov

V souladu s Příkazem rektora č. 2/2021 bude vstup do budov TUL povolen pouze těm osobám, které:

  • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů;
  • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž
    od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů;
  • prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19;

a současně nejeví žádné příznaky onemocnění.

Testy pro zaměstnance TUL bude zajišťovat MUDr. Petra Lajžnerová v budově G. Termín si prosím rezervujte na adrese https://covid.tul.cz/

Termíny budou postupně přidávány podle dostupnosti testů. Samozřejmě si můžete test zajistit i samostatně. Výsledky ohlaste prosím na adrese https://liane.tul.cz/covid/

Veškeré budovy TUL budou uzavřeny, na kartu budou přístupné pouze zaměstnancům.

Studenti a třetí osoby budou do budov vpuštěni pouze po předchozí domluvě. Vyučující či zaměstnanec, se kterým mají schůzku, je povinen je vždy vyzvednout u vstupu do budovy.

Dále se od studentů vyžaduje:

  • Vyplnit tento formulář: https://forms.gle/zzmYq9KnhbXoNmwu6
  • Dodržet při vstupu veškerá hygienická opatření.
  • Předem se na návštěvě domluvit s osobou, za kterou na TUL přichází, a která
    bude uvedena ve formuláři.

Cesty mimo okres

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 299 ze dne 18. března 2021 (viz usnesení vlády, účinnost se prodlužuje do 11. dubna 2021).

Studentům
budou, v případě nutnosti (zkoušky, koleje a jiné) na požádání vydávána potvrzení paní Ing. Simonou Kuncovou (simona.kuncova@tul.cz).

Pro zaměstnance je ke stažení potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce.

Ochranné prostředky

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1-3-2021-do-odvolani/.

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy

28. března 2021