Jádro není jen o novém bloku v Dukovanech

Cílem České jaderné asociace (dále jen ČJA) je podpořit výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice s maximálním zapojením českého průmyslu a inženýrských pracovišť, výzkumných pracovišť i vysokých škol. Jsme přesvědčeni, že zapojení českých subjektů povede k posílení české ekonomiky, udržení energetické bezpečnosti, soběstačnosti naší země a zachování vzdělání v oblasti jaderné energetiky, kterým české firmy a vysoké školy stále ještě disponují.

Jedním z těchto subjektů je i naše CxI, které se do projektu zapojuje expertními znalostmi z oblasti čištění různých typů vod, studia mikrobiálních procesů spojených s ukládáním vyhořelého paliva, modelování úložišť radioaktivního odpadu a využití robotiky.

Odkaz na celý článek

(zdroj: allforpower.cz; Ing. Tomáš Kovalovský, Ing. Radek Trtílek, Ing. Vojtěch Stehel PhD., Prof. Miroslav Černík)

30. března 2021