Druhé kolo přijímacího řízení na FS

Bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Strojírenství.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Termín pro podání přihlášek v 2. kole: 31. srpna 2021

Přijímací zkoušky se nekonají: viz Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2021/2022

Počet přijímaných uchazečů: 400

Poplatek za přijímací řízení: 600,– Kč (platba online).

1. dubna 2021