Fond mobilit FS na rok 2021

Vyhlášení výběrového řízení.

Děkan fakulty vyhlašuje výběrové řízení na obsazení zahraničních mobilit pro studenty DSP, NMSP/MSP, akademické pracovníky a pracovníky VaV fakulty a rovněž příjezdové mobility v rámci Fondu mobilit FS TUL pro kalendáření rok 2021.

Termín pro podání přihlášek do FOM FS TUL: 30. červen 2021

Všichni doufáme, že do té doby bude celosvětová situace s pandemií klidnější a podmínky pro výjezdy do zahraničí jednodušší a přehlednější. Výjezdové/příjezdové mobility se mají zrealizovat do konce roku 2021, o případných změnách bychom včas informovali.

Kontaktní osoba:
Ing. Marcela Válková
referentka zahraničních vztahů
Tel.: + 420 48 535 3246

23. dubna 2021