COVID19 – informace ze dne 22. 4. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

Dne 19. dubna 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 393, na základě  kterého se mírně  rozvolňuje provoz vysokých škol od 26. dubna 2021 00:00 hod.  Na základě tohoto usnesení se zakazuje  osobní  přítomnost  studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10  osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního  vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
  2. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a
  3. účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

Dále platí:

  •  součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů, ve kterých je zpěv jejich stěžejní součástí, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti,
  • zakazuje se sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost jejich stěžejní součástí.

Povolená osobní přítomnost na vzdělávání je možná pouze tehdy, pokud student/ka

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. podstoupil/a preventivní test (provádí se s frekvencí jedenkrát za 7 dní) s negativním výsledkem.

Test se nevyžaduje v případě individuálních konzultací.

O systému testování na TUL budou studenti informováni e-mailem z rektorátu.

Vyučující jednotlivých předmětů jsou povinni vás kontaktovat a informovat o případné změně formy výuky svých předmětů.  Seznam předmětů, ve kterých bude probíhat praktická výuka posledních ročníků,  je zveřejněn na webu TUL

Nadále platí, že studenti  a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19 .

Vedení FP

22. dubna 2021