Opatření k omezení výuky na FM od 26. 4., testování zaměstnanců a studentů

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 se s účinností ode dne 26. dubna 2021 do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

I nadále tedy bude na FM TUL probíhat distanční výuka s výjimkou individuálních konzultací (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) či zkoušení za účasti max. 10 osob.

Dopis rektora TUL k výuce od 26. dubna a testování studentů

V souladu s Příkazem rektora č. 2/2021 bude vstup do budov TUL povolen pouze těm osobám, které:

  • se prokáží negativním testem (antigenním nebo PCR) ne starším 7 dnů,
  • mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů nebo
  • prodělaly v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19

a současně nejeví žádné příznaky onemocnění.

Testování

Testy pro zaměstnance TUL bude zajišťovat MUDr. Petra Lajžnerová v budově G. Termín si prosím rezervujte na adrese:
https://covid.tul.cz/

Termíny budou postupně přidávány podle dostupnosti testů. Samozřejmě si můžete test zajistit i samostatně.

Výsledky ohlaste prosím na adrese:
https://liane.tul.cz/covid/

Přístup do budov

Veškeré budovy TUL budou uzavřeny, na kartu budou přístupné pouze zaměstnancům.

Studenti a třetí osoby budou do budov vpuštěny pouze po předchozí domluvě. Vyučující či zaměstnanec, se kterým mají schůzku, je povinen je vždy vyzvednout u vstupu do budovy.

Dále se od studentů vyžaduje:

  • Vyplnit tento formulář: https://forms.gle/zzmYq9KnhbXoNmwu6
  • Dodržet při vstupu veškerá hygienická opatření.
  • Předem se na návštěvě domluvit s osobou, za kterou na TUL přichází, a která bude uvedena ve formuláři.

Omezení cest

Dosavadní nouzový stav v České republice skončil 11. dubna, prodlužovat se nebude.
Od 12. dubna tak PŘESTÁVÁ PLATIT omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení.

Ochranné prostředky

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: koronavirus.mzcr.cz.

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

Přílohy

23. dubna 2021