COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky

Vážené studentky a vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 dochází s účinností od 26. 4. 2021 k částečné obnově prezenční výuky na Fakultě textilní.

Osobní přítomnost studentů se týká:

 • praktické výuky a praxí studentů závěrečných ročníků,
 • účasti na individuálních konzultacích (1 učitel + 1 student),
 • účasti na zkouškách (individuálních a hromadných do počtu 10 osob v jedné místnosti).

Účast studentů na výuce je povolena za předpokladu, že student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a dále:

 • který se prokáže, že má negativní výsledek testu na COVID-19 (antigenní test nebo PCR)
  ne starší 7dnů nebo
 • se prokáže certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, přičemž od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů nebo
 • prokáže, že prodělal v uplynulých 90 dnech onemocnění Covid-19 nebo
 • se jedná o individuální konzultaci, kdy není třeba dokládat negativní test v případě, že
  s tím vyučující souhlasí.

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Preventivní testování na onemocnění COVID-19 bude zajištěno také školou, bližší informace naleznete v Dopise rektora TUL k výuce od 26. dubna a testování studentů

Vstup do budov zaměstnancům a studentům závěrečných ročníků je umožněn na karty.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Informace ohledně COVID-19

26. dubna 2021