Vyhlášeny volby děkana FS

Akademický senát Fakulty strojní TUL usnesením ze dne 28. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana FS TUL pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Senát dále schválil vyhlášku a organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb, které stanovují náležitosti přihlášek uchazečů, průběh a harmonogram voleb.

Harmonogram

  • Podávání návrhů na kandidáty: do 5. října 2021
  • Shromáždění akademické obce: 19. října 2021
  • Volby kandidáta na funkci děkana: 27. října 2021

3. května 2021