COVID19 – informace ze dne 5. 5. 2021

Vážené a milé studentky, vážení a milí studenti,

dne 3. května 2021 přijala vláda ČR usnesení č. 433, na základě kterého dochází k dalšímu uvolnění provozu vysokých škol od 10. května 2021 00:00 hod. Na základě tohoto usnesení se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního  vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se ale nevztahuje na:

  1. účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
  2. účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
  3. zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.

Dále platí:

  •  součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů, ve kterých je zpěv jejich stěžejní součástí, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti,
  •  zakazuje se sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost jejich stěžejní součástí.

Povolená osobní přítomnost na vzdělávání je možná pouze tehdy, pokud student/ka

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. podstoupil/a preventivní test (provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní) s negativním výsledkem.

Test se nevyžaduje v případě individuálních konzultací a zkoušek, pokud s tím vyučující souhlasí.

TUL je povinna zajistit testování na onemocnění COVID-19  nejen pro  ně, ale také pro všechny studenty ubytované na kolejích, a to s frekvencí jedenkrát za 7 dní. Bližší informace k tomuto testování jsou k nalezení na https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid19/testovani-studentu/. Studenti však nemusí využívat jen toto testování, ale mohou doložit negativní test na onemocnění COVID-19 (POC antigenní test nebo RT-PCR test) provedený jakýmkoliv poskytovatelem zdravotnických služeb. Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Student je pak povinen vložit výsledek do informačního systému https://liane.tul.cz/covid – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu.

Více informací k testování studentů je uvedeno v aktualizovaném dopise rektora TUL, viz https://www.tul.cz/2021/04/23/dopis-rektora-k-vyuce-od-26-dubna-a-testovani-studentu/

Vyučující jednotlivých předmětů jsou povinni vás kontaktovat a informovat o případné změně formy výuky svých předmětů. Seznam předmětů, ve kterých bude probíhat praktická výuka, bude též zveřejněn na webu FP TUL.

Nadále platí, že studenti a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/.

Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.

Jan Picek, děkan FP

5. května 2021