Informace k povinnému testování studentů

Milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s novými vládními usneseními nedochází na naší fakultě ke změnám ve výuce.

Nadále platí, že při osobní přítomnosti je student povinen doložit negativní test na onemocnění COVID-19 (antigenní test nebo PCR test) provedený jakýmkoliv poskytovatelem zdravotnických služeb. Potvrzením se rozumí i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu zaslaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Student je pak povinen vložit výsledek do informačního systému LIANE – výsledky testu. Po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude prokazovat vyučujícímu. Platnost antigenního testu se prodlužuje ze 48 na 72 hodin.

V případě nutnosti máte možnost využít testování v rámci univerzity.

6. května 2021