Dopis rektora k testování studentů od 10. května

Vážené studentky, vážení studenti,

dovolujeme si Vás upozornit, že dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 5. 2021 je s účinností od 10. 5. 2021 povolena účast studentů na vzdělávání (praktická výuka, praxe, konzultace, zkoušky) pouze za podmínky, že student prokáže, že:

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • absolvoval u zaměstnavatele nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Studenti TUL mohou k testování využít odběrové místo Červeného kříže v centru města (Palachova 504/7, naproti OC Plaza). Pro studenty TUL je vyhrazen čas ve všedních dnech od 16.10 do 17.00 hodin. Rezervační systém pro uvedené testovací místo je neveřejný. Rezervujte se prostřednictvím vrátnice bloku B kolejí Harcov – buď osobně, nebo telefonicky na lince 5214 (485 355 214).

K doložení negativního testu můžete samozřejmě využít služeb i jiných veřejných testovacích center, nebo v případě, že jste souběžně zaměstnáni, předložit negativní test od svého zaměstnavatele, který však nesmí být starší 72 hodin.

Vážené studentky, vážení studenti, važme si možnosti, byť omezené, prezenční účasti na výuce, buďme vůči sobě ohleduplní a dodržujme protiepidemická opatření.

S pozdravem

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor

7. května 2021