Opatření k omezení výuky na FM TUL od 10. května

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 3. 5. 2021 a s Dopisem rektora TUL ze dne 7. 5. 2021 je s účinností od 10. 5. 2021 povolena účast studentů na vzdělávání (praktická výuka, praxe, konzultace, zkoušky) pouze za podmínky, že student prokáže, že:

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • absolvoval u zaměstnavatele nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Testování

Studenti TUL mohou k testování využít odběrové místo Červeného kříže v centru města (Palachova 504/7, naproti OC Plaza). Pro studenty TUL je vyhrazen čas ve všedních dnech od 16.10 do 17.00 hodin. Rezervační systém pro uvedené testovací místo je neveřejný. Rezervujte se prostřednictvím vrátnice bloku B kolejí Harcov – buď osobně, nebo telefonicky na lince 5214 (485 355 214).

Testy pro zaměstnance TUL bude zajišťovat MUDr. Petra Lajžnerová v budově G. Termín si prosím rezervujte na adrese: https://covid.tul.cz/. Termíny budou postupně přidávány podle dostupnosti testů. Samozřejmě si můžete test zajistit i samostatně.

Výsledky ohlaste prosím na adrese:
https://liane.tul.cz/covid/

Ochranné prostředky

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na stránkách: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-10-5-2021-do-odvolani/.

Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti

7. května 2021