Opatření EF proti COVID-19

Dne 4. května 2021 vydalo Ministerstva zdravotnictví mimořádného opatření, které nabývá účinnosti dne 10. května 2021. Jeho obsah a sumarizace dosavadních podmínek následuje.

1. Přítomnost studentů na fakultě

Student může být přítomen na fakultě za účelem účasti na zkoušce, na zápočtovém testu, či na individuální konzultaci.

  1. Na individuální konzultaci smí být přítomen pouze jeden student a jeden akademický pracovník, a to za předpokladu dodržování hygienických opatření (rozestup min. 1,5 metru a zakryté dýchací cesty).
  2. Počet osob na zápočtových testech a zkouškách v prezenční formě už není omezen, ale musí být dodržovány 1,5metrové rozestupy mezi všemi účastníky. S ohledem na tyto podmínky děkan EF TUL doporučuje účast omezit na max. 25 osob v jeden čas na jednom místě.

2. Podmínky pro přítomnost studentů na fakultě

Navíc musí být splněna jedna z následujících podmínek.

  1. Student prokáže, že nejdéle před 7 dny absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
  2. Student prokáže, že nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. Student prokáže, že nejdéle před 72 hodinami absolvoval u zaměstnavatele test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
  4. Student doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
  5. Student doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

3. Testování studentů

Studenti TUL mohou k testování využít odběrové místo Červeného kříže v centru města (Palachova 504/7, naproti OC Plaza). Pro studenty TUL je vyhrazen čas denně od 17 do 18 hodin. Rezervace probíhá prostřednictvím vrátnice bloku B kolejí Harcov – rezervujte se buď osobně, nebo telefonicky na lince 485 355 214.

Student však může využít i jiných veřejných testovacích center, či testování u zaměstnavatele (viz bod 1.c).

4. Prokazování

Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na fakultu, je student povinen nahrát do informačního systému LIANE.

Po vyplnění těchto údajů je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.

5. Odkazy

7. května 2021