Pozvánka na 243. zasedání AS FP

V úterý 29. června 2021 se od 9.00 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty pedagogické online formou na adrese: https://meet.google.com/zxw-yuvq-dok.

Navržený program:

  1. Kontrola zápisu z 242. zasedání (PDF)
  2. Projednání nových doktorských studijních programů  (podklady)
  3. Informace, diskuse, různé

21. června 2021