Proběhly červnové Projektové dny pro střední školy

21. a 24. června 2021 proběhly na Fakultě zdravotnických studií TUL projektové dny pro střední školy, které se uskutečnily v rámci projektu NAKAP II.

Červnových projektových dnů se zúčastnily dva první ročníky Gymnázia a SŠ Pedagogické Liberec, Jeronýmova.  Studenti se dozvěděli zajímavé informace o bakteriích, které žijí kolem nás, a vyzkoušeli si moderní techniky záchrany života.

V první části „Po stopách bakterií“ studenti prováděli kultivaci bakterií na agarových plotnách a připravili si preparát z vlastních bakterií nacházejících se v ústní dutině.

Druhá část byla zaměřena na záchranářství. Studenti si zopakovali zásady první pomoci, naučili se správně zastavit masivní krvácení, měli možnost vyzkoušet si resuscitaci na nejmodernějších pacientských simulátorech a prohlédli si plně vybavený simulátor sanitního vozu.

Program byl zakončen občerstvením v prostorách fakulty.

Projektové dny budou na FZS TUL pokračovat v září 2021.

28. června 2021