Fakulta textilní otevírá přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN –textil, oděv, sklo, šperk

Od 1. července 2021 je otevřeno přijímací řízení pro navazující magisterský program DESIGN – textil, oděv, sklo, šperk. Podmínkou přijetí je úspěšné složení talentové přijímací zkoušky (jednodenní v termínu 7.–9. září 2021).

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2021.

Přílohy:

1. července 2021