TUL hlásí výrazně vyšší zájem o studium. Přišlo o 1000 přihlášek více než loni

Na fakultu zdravotnických studií a fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou přišlo o třetinu více přihlášek ve srovnání s jarem 2020. Na ekonomické fakultě mají o 14 % přihlášek více. Na řadě fakult navíc už otevřeli druhá kola přijímacích řízení, takže počty přihlášek ještě porostou. Příčinou strmého nárůstu zájmu uchazečů může být podle děkanů také pandemie.

Pandemie zvýšila prestiž zdravotnických profesí

„Koronavirová pandemie výrazným způsobem přispěla ke zvýšení prestiže nelékařských profesí. Veřejnost měla takřka v přímém přenosu šanci si uvědomit, že jsou to povolání nepostradatelná a že absolventi těchto oborů najdou své uplatnění v jakékoliv době,“ vysvětluje zájem o zdravotnické obory děkan Fakulty zdravotnických studií TUL (FZS) Karel Cvachovec.

Na FZS se letos v prvním kole přihlásilo 373 uchazečů, loni to bylo 278. Největší zájem je letos stejně jako loni o studijní programy všeobecné ošetřovatelství a zdravotnické záchranářství. A právě na těchto dvou studijních programech fakulta zaznamenala největší meziroční nárůst počtu přihlášek. Jak dodává proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost FZS Zuzana Paukertová, do zájmu právě o zdravotnické záchranářství se jistě promítlo také zrušení této odbornosti na vyšších odborných školách.

Fakulta zdravotnických studií vyhlásila také druhé kolo přijímacího řízení s nejzazším termínem pro přihlášky do 3. září 2021.

Atraktivnější profese

Na fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou (FP) přišlo letos přes 3000 přihlášek, loni jich bylo okolo 2300. Poptávka je podle děkana Jana Picka po učitelských programech: zájem je především o učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základních škol a navazující magisterské studium učitelství pro 2. stupeň základních škol a střední školy.

„Vzrostla také poptávka po kombinovaných programech, výrazně je to poznat například u programu speciální pedagogika,“ říká Jan Picek a dodává: „Velmi výrazný zájem jsme zaznamenali také o nově nabízené studijní programy sport se zaměřením na zdravý životní styl a pedagogická studia.“

Také děkan FP se domnívá, že v nárůstu počtu přihlášek mohla paradoxně pomoci pandemie covidu, kdy se stejně jako u lékařů a zdravotnických oborů prokázala důležitost učitelské profese.

„Nárůst zájmu o studium učitelství je snad také výpovědí o tom, že pedagogická profese je pro mladé uchazeče atraktivnější. Nabízí dnes stabilitu zaměstnání v kombinaci s již solidním platovým ohodnocením,“ dodává profesor Picek.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická vypsala 2. kolo přijímacího řízení pro studijní program bioinženýrství, jak pro bakalářské, tak navazující studium, a také u učitelských navazujících magisterských studijních programů učitelství pro SŠ a 2. stupeň ZŠ a učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Přihlášky je možné posílat do 15. srpna 2021.

Lepší propagace na sítích i při dnech otevřených dveří

Na ekonomické fakultě (EF) se letos sešlo 960 přihlášek, loni to bylo na začátku prázdnin okolo 840. I zde bylo letos pro uchazeče atraktivní kombinované studium a lákaly také nové studijní programy.

„Vynikajícímu ohlasu u uchazečů se těší moderně koncipovaný studijní program informační management,“ říká děkan EF Aleš Kocourek a dodává: „Asi 10% nárůst přihlášek registrujeme také mezi uchazeči o anglické studijní programy.“

Důvody nárůstu počtu přihlášek přisuzuje děkan také turbulentním změnám v ekonomice, které přinesla pandemie. „V souvislosti s nejistým ekonomickým vývojem se očekává nárůst nezaměstnanosti a nestabilita na trhu práce přispívá k vyššímu zájmu o vysokoškolské vzdělání,“ vysvětluje docent Kocourek.

Další možnou příčinu nárůstu přihlášek vidí v lepší propagaci během dnů otevřených dveří a ve výraznější aktivitě fakulty na sociálních sítích. 

Ekonomická fakulta TUL začátkem prázdnin vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení, uchazeči se do něj mohou hlásit do 29. srpna 2021.

Žhavá novinka: navazující studium designu na fakultě textilní

Mírný nárůst přihlášek zaznamenali po prvním kole přihlášek také na fakultě textilní – z loňských 335 na letošních 390. Fakulta už otevřela také druhé kolo přijímacího řízení s termíny pro přihlášky do 31. července. Navíc právě otevřela přijímací řízení také do zcela nového navazujícího studijního programu „design – textil, oděv, sklo, šperk“, na který je možné se hlásit až do 31. srpna.

Techniky a architekti mají stabilní počty přihlášek

Fakulta umění a architektury, fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) a fakulta strojní hlásí přibližně stejné počty přihlášek ke studiu jako loni. Na fakultě strojní však ještě „nevypršela“ lhůta pro přihlášky do navazujícího magisterského studia – ta je do 31. července 2021. A vyhlásili zde už také druhé kolo pro bakalářské studium s přihláškami do 31. srpna 2021. 

K stabilnímu počtu přihlášek děkan FM Zdeněk Plíva dodává: „To, že nám počet přihlášek neklesá, ale zůstává zachován, považuji za úspěch a doklad toho, že si uchazeči dovedou udělat představu o tom, kde se tvoří skutečné hodnoty, jaké odbornosti jsou na trhu práce žádány, a co je v budoucnu může skutečně dobře uživit.“ Také FM již vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro přihlášky do 22. července 2021.

Na Technickou univerzitu v Liberci letos přišlo po prvních kolech přijímacích řízení přes 5500 přihlášek, loni to bylo touto dobou přes 4500. Na řadě fakult se budou přes prázdniny konat ještě druhá kola přijímacích řízení. Počet zapsaných studentů, kteří skutečně nastoupí ke studiu v Liberci, tak budeme znát až na prahu nového akademického roku začátkem podzimu.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

2. července 2021