Artweek Liberec 2021

ART WEEK a DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
5. ročník festivalu současného umění
11.–17. 9. 2021, Liberec, Žitava

Art Week Liberec již dnes patří k významným severočeským událostem na poli prezentace současného umění. Kurátorky festivalu zvou české i zahraniční umělce a nabízejí jim zde jedinečný prostor pro vznik nových uměleckých děl. Důraz kladou především na propojení instalací s místními lokalitami.

Vystavující z Fakulty umění a architektury: Ivo Louda a autorská dvojice Lenka Hamerlová a Anna Machátová

Prezentace studentů Fakulty umění a architektury: Vize Papírového náměstí v Liberci

PROGRAM

13. září 2021