Doktorské kolokvium FS TUL 2021

Doktorské kolokvium FS TUL 2021 představí zaměření doktorských prací. Kolokvium má formu veřejné rozpravy o zaměření práce.

Harmonogram

  • Pondělí 13. 9. 2021 – DSP Aplikovaná mechanika
  • Úterý 14. 9. 2021 – DSP Technologie a materiály
  • Pátek 17. 9. 2021 – DSP Aplikovaná mechanika
  • Úterý 21. 9. 2021 – DSP Stavba strojů a zařízení

Místo konání

Budova G, 2. patro, KSR, učebna 203. Předpokládá se prezenční forma.

Kolokvium je veřejné.

13. září 2021