Platná opatření ministerstva zdravotnictví vztahující se na VŠ

Podmínky provozu škol aktuálně upravují Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN ze dne 10. září 2021, Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. srpna 2021 (vztahuje se na podmínky ubytování na kolejích) a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 27. srpna 2021 (týká se ochrany dýchacích cest).

Přesné znění lze nalézt na https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-vztahujici-se, ale v zásadě je možné konat veškerou výuku na VŠ bez výrazných omezení.

Co se týče nošení respirátorů,  pak obecně stále platí opatření, které zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95), ve vnitřních prostorech vysokých škol. Zákaz se ale nevztahuje na výuku a při dostatečných rozestupech (2m) i zkoušení – tedy při těchto aktivitách je možné být bez respirátoru.

Naplnění a ověření  podmínky očkování, respektive testování nebo prodělání covidu (přesná specifikace je v opatřeních) je nutná pouze pro studenty ubytované na kolejích a dále pro studenty a zaměstnance v případě aktivit jiných než  je výuka při počtu více než 20 – což jsou typicky akademické obřady, konference, semináře pro (odbornou) veřejnost. 

Nadále platí, že studenti  a zaměstnanci fakulty jsou povinni bezodkladně nahlásit karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 na adrese: https://liane.tul.cz/covid/

Případné další informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19.

16. září 2021