Zahájení akademického roku 2021/2022

Vzhledem ke stále přítomným rizikům a ne úplně jasné budoucí situaci v rámci Covid-19 se letos nebudou konat imatrikulace pro studentky a studenty 1. ročníků Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

Protože ale chceme pozdravit a přivítat nejen je, ale všechny naše studentky a studenty, máme pro vás hned dvě akce!

Pondělí 27.9.2021 v 17 hodin:
Sledujte živé vysílání na Facebooku fakulty a univezitním Youtube. Přivítá vás děkan fakulty prof. RNDr. Jan Picek, CSc. v krátkém projevu a praktické informace především prvákům poskytne proděkanka pro studijní záležitosti Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. V chatu také budeme odpovídat na vaše dotazy.

Středa 29.9.2021 až pátek 1.10.2021:
Setkání s tutory a katedrami pro studenty 1. ročníků. Brzy upřesníme.

16. září 2021