Aktualizováno: Opatření proti COVID19

Aktuálně platná opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 pro vysoké školy.

Od 1. září 2021 platí, že vstup do vnitřních prostor Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je povolen při dodržení základního hygienického minima.

Je umožněna prezenční účast na výuce. Účast na výuce již není podmíněna negativním testem na přítomnost onemocnění SARS-CoV-2. Osobní přítomnost na zkouškách je povolena za předpokladu, že se zkoušky účastní nejvýše 20 osob bez dalších omezení. Pro zkoušky za účasti většího počtu osob platí povinnost splnění jedné z podmínek O-T-N:

  • O: uplynutí 14 dní od dokončení očkování (tzn. od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcinace nebo od aplikace první dávky u jednodávkové vakcinace),
  • T: negativní PCR test (ne starší než 7 dnů) nebo negativní POC antigenní test (ne starší než 72 hodin),
  • N: laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění SARS-CoV-2 (ne starší než 180 dní).

Pravidla fungování výuky pro akademický rok 2021/2022 budou upřesněna v následujících týdnech na základě epidemického vývoje.

24. září 2021