Projekt „Trenéři ve škole“ v Liberci

Již od jara 2021 pomáhá naše katedra tělesné výchovy a sportu s plánováním pilotního projektu Trenéři ve škole v Liberci. Jak nám řekl dr. Lukáš Rubín, hlavní iniciátor programu na fakultě a koordinátor pro Liberec, cílem je hlavně zkvalitnění tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Její nedostatečnou úroveň totiž vidí mnozí odborníci, mimo rodinné a životní podmínky, jako hlavní příčinu klesající pohybové aktivity u dětí a mládeže.

Trenéři ve škole

Regionální trenéři nabídnou dětem v zapojených školách, aby si vyzkoušely různorodé sporty, bez toho, že se jim chtěly věnovat profesionálně. Jde tedy o „ochutnávku“, díky které žáci mohou zažít radost ze sportu, zlepšit svou pohybovou gramotnost a vybrat si, jakému sportu by se chtěli případně věnovat v budoucnu. Trenéři také pomáhají učitelkám a učitelům s organizací vyučovacích jednotek tělesné výchovy.

V Liberci se do projektu od října zapojí tyto pilotní školy:

  • ZŠ Broumovská,
  • ZŠ Ještědská,
  • ZŠ U soudu,
  • ZŠ Ostašov.

Jednotlivé sporty se budou střídat po třítýdenních blocích. Děti si postupně vyzkouší tyto sporty:

  • gymnastika,
  • atletika,
  • florbal,
  • fotbal,
  • stolní tenis,
  • tanec.

Hodiny povedou liberečtí trenéři z AC Slovan Liberec, FBC Liberec, FC Slovan Liberec, SG Liberec, SKST Liberec a Altadence Sport.

Hlavní představitelé programu Trenéři ve škole Antonín Barák a Jan Macháček si skrze program nekladou za cíl jen vstupovat do výuky, ale deklarují, že by rádi iniciovali změnu celého systému výuky tělesné výchovy na 1. stupni základních škol a následně i přípravu pedagogů prvního stupně ZŠ (tak, jak se to povedlo například ve skandinávských zemích). V začátku však potřebují zmíněný program rozšířit do více měst a mít podporu pedagogických fakult, což se jim zatím daří. Projekt má také podporu zřizovatele škol, magistrátu Města Liberec, zvláště pana náměstka pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch dr. Ivana Langra. Podporu projektu také vyjadřuje fakulta prostřednictvím pana děkana prof. Jana Picka.

Více informací o programu se dočtete na stránce: www.treneriveskole.cz

24. září 2021