Přihlašování do atelierů ZS 2021/2022

Vyhlášení témat a jejich online zavěšení proběhne ve středu 29.9. od 14 hodin, budova G, 3. patro
Přihlašování do atelierů bude probíhat ve čtvrtek 30.9. mezi 9.00 a 18.00.
ZDE
V pátek 1.10. – burza 9-12 a divoká karta 12-15.
Finální rozřazení v pátek 1.10. v 18.00.

  • Jiří Buček – Filip Horatschke – Kateřina Rissová (Czech, English friendly)   
  • Saman Saffarian – Jan Kováříček (Czech, English friendly)                                                                  
  • Petr Stolín – Alena Mičeková (Czech only)                                                                                          
  • Radek Kolařík – Radek Suchánek (Czech and English) 
  • hostující David Levačka Kraus – Zdeňka Němcová Zedníčková (Czech, English friendly) 

* Petr Stolín – Alena Mičeková (Czech only)  
Náš ateliér je zaměřený na modelářskou tvorbu a přemýšlení nad návrhem pomocí ručně zhotoveného modelu. Práce s hmotovými modely je pro nás naprosto zásadní. Neděláme modely až hotových projektů. Bereme je jako kritický analogový nástroj v architektonickém přemýšlení. Místo skic na papíře začínáme s prostorovými modelovými skicami. Jelikož se architektura odehrává ve skutečném prostoru, tak se snažíme, aby se už od začátku ve stejně skutečném prostoru přemýšlelo. Chceme, aby už první skica vznikala na modelu a pak se dál rozpracovávala do projektu. MODEL je naprosto zásadní nástroj pro architektonické myšlení, odhaluje totiž pravou ELEGANCI návrhu! Na základě skladby studentů je vždy dále uzpůsobován program na míru. Místo semestrální práce se zabýváme více úkoly, díky nimž se snažíme studentům architekturu přiblížit zcela jiným způsobem. Práce s modelem nám umožňuje důkladné pochopení stavby a jejího architektonického řešení. V ateliérové práci se snažíme směřovat ke komplexnějšímu vnímání architektury, ke čtení teoretických knih, či společnému navštěvování aktuálních staveb, výstav a událostí.

* Jiří Buček – Filip Horatschke – Kateřina Rissová (Czech, English friendly)   
Ateliér je koncipován tak, aby studenti dosáhli komplexní vzdělání v oboru navrhování staveb, urbanismu, navrhování krajiny, interiérů. Je kladen velký důraz na invenci, koncepčnost a zároveň zodpovědný a cílevědomí přístup. Jednotlivá zadání jsou směřována tak, aby student během studia prošel rozmanitými typy úkolů jak z hlediska typologie, charakterů staveb, provozů a konstrukcí. Cílem je souhrnné vzdělání v oboru architektura. Student by měl být po ukončení vzdělání co nejlépe uplatnitelný v praxi nejen doma, ale i v zahraničí tak, aby mohl na získaném pevném základě nadále rozvíjet své další dovednosti.

* Saman Saffarian – Jan Kováříček (Czech, English friendly)  
Ateliér je zaměřen na architektonický design a prostorové umění. Cílem ateliéru je kriticky přistupovat k zažitému vnímání hranic architektury a designu. Zkoumáme nové potenciály navrhování za pomoci neustále se rozvíjejících nástrojů digitálního designu a nových výrobních technologií.
Zaměřujeme se na metodické a systematické pracovní postupy v designu s důrazem na silné porozumění komplexní geometrie, nástrojů digitálního designu, pokročilých modelovacích technik a nových výrobních metod a nástrojů prototypování. Mezi ně mimo jiné patří virtuální a rozšířená realita, fyzická spolupráce designéra s robotem při výrobě, aplikace strojového učení a využití pokročilé výpočetní analýzy a simulace k zhodnocení dílčích kroků v rámci procesu navrhování.Pochopení abstraktního a doslovného vztahu mezi tvůrcem a strojem, návrhářem a nástrojem, umělcem a médiem tvoří nepostradatelnou součást profese architekta pro 21. století, která zdůrazňuje důležitost fyzické tvorby, a to nejen jako prostředek k posouzení proveditelnosti výroby již vyvinutých návrhových přístupů, ale jako nedílná součást pracovního postupu v počáteční fázi designu: Jako informující a řídící složka formování a koncepce nápadů.


27. září 2021