Doplňovací volby do akademického senátu EF

Akademický senát EF TUL vyhlásil na svém zasedání dne 27. září 2021 doplňovací volby do studentské komory akademického senátu EF TUL.

Kandidatury

Podávat kandidatury lze do úterý 5. října 2021 do 12:00. Téhož dne bude zveřejněna listina kandidátů, a to v 16:00. Kandidovat do studentské komory AS EF TUL může jakýkoli student EF TUL. Kandidaturu je třeba podat písemně s podpisem kandidáta, a to buďto na studijní oddělení, anebo členům volební komise.

Složení volební komise:

  • Šárka Hyblerová,
  • Petra Rydvalová,
  • Ondřej Michal.

Volby

Volby proběhnou ve středu 13. října 2021 od 10 do 13 hodin. Volební urna s hlasovacími lístky bude v přízemí budovy H (u výtahů). Téhož dne budou v 17:00 ohlášeny výsledky.

Volební řád s detailními infomacemi

28. září 2021