Iniciativa Chci doučovat

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická je zapojena do iniciativy Fakulty doučují. Vzhledem k dlouhodobé distanční výuce v minulém školním roce budou letos některé děti obtížně zvládat učivo. Jde o děti s OMJ, vývojovými poruchami, zdravotním postižením apod., ale i o děti, které žádná podpůrná opatření nemají. Efektivní způsob, jak těmto dětem pomoci, je právě doučování.

Tím, že se zapojíte do doučování, pomůžete školám, žákům i jejich rodičům a zároveň poznáte školní praxi dříve a z jiné strany. V rámci doučování se budete pravidelně setkávat s jedním žákem nebo skupinou žáků a navážete bližší, méně formální kontakt. Vyzkoušíte si vlastní strategie, jak děti motivovat a jak s nimi pracovat. Pomůže vám to i lépe pochopit příčiny tzv. problémového chování. Seznámíte se s prostředím školy a možná si zde v dalších letech domluvíte brigádu, pedagogickou praxi nebo se sem vrátíte už jako začínající učitel. A samozřejmě získáte studijní kredity.

A jak do toho? 

Více najdete také na: https://www.doucujte.cz

Logo OP VVV
Národní pedagogický institut ČR – logo

7. října 2021