AKTION ČR–Rakousko

Termíny podání žádosti o stipendium a podání návrhu společného česko-rakouského projektu v rámci programu AKTION Česká republika – Rakousko.

Stipendia

Termín podání žádosti o stipendium pro pobyty v letním semestru 2022 je 31. října 2021.

  • stipendium na přípravu závěrečné práce se mohou ucházet studentky a studenti magisterských a doktorských programů pro pobyty v délce 1-5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.050 €.
  • výzkumná stipendia se mohou ucházet akademičtí pracovníci pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.
  • Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at a podává se rovněž v tištěné podobě do kanceláře AKTION.

Projekty

Termín podání návrhu projektu, který bude realizován v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, je 31. října 2021.

  • Společný česko-rakouský návrh projektu podává rektorát VŠ jako přílohu k Žádosti o dotaci do sídla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Pokyny s podrobnými podmínkami naleznete na stránkách AKTION.

Další informace

V případě dotazů nebo pro případnou konzultaci lze kontaktovat přímo Mgr. Lucii Markovou z Domu zahraniční spolupráce lucie.markova2@dzs.cz

11. října 2021