Konference „O nadání“

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL společně s Krajským úřadem Libereckého kraje zve na Konferenci O nadání, která se uskuteční dne 20. října 2021 od 8:30 do 18:00 v multimediálním sále v budově Krajského úřadu v Liberci (U Jezu 642). Cílem konference je seznámit učitele, studenty učitelství, rodiče i širší veřejnost s problematikou nadaných dětí ve škole i v oblasti neformálního vzdělávání.

Účastníci konference se na přednáškách, workshopech a diskusích budou moci seznámit s příklady dobré praxe vzdělávání nadaných dětí na základních školách, s otázkou péče o duševní zdraví nadaných dětí, s kazuistikami nadaných dětí očima školního psychologa a chybět nebude ani praktický psychotělocvik. Součástí programu jsou i prodejní stánky pomůcek a her, které rozvíjejí nejen nadané děti. Akce je pořádána v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK). Účast na konferenci je bezplatná a neakreditovaná. Na konferenci je třeba se předem přihlásit (do středy 13. 10. 2021).

11. října 2021