International day

Srdečně zveme všechny studenty i další zájemce na Internationl Day, který pořádáme ve středu 20. října 2021 v aule budovy G. International Day je veletrh doprovázený přednáškami a diskusemi na téma stáží či studia v zahraničí, propagaci mobilit do zahraničí a internacionalizaci akademické půdy, školství a společnosti vůbec. Hlavním tématem letošního ročníku je Zelená budoucnost.

Jeho součástí je i soutěž o nejhezčí Erasmus+ poster a nejhezčí Erasmus+ fotografii. Soutěžní postery a fotografie budou vystaveny před aulou.

11. října 2021