Děkanské volno FS

Z důvodu shromáždění akademické obce k představení kandidátů na funkci děkana vyhlásil děkan pro studenty Fakulty strojní děkanské volno 19. října 2021 od 14:20 do 15:55.

12. října 2021