Aktuálně o koronaviru – opatření k provozu vysokých škol

Opatření TUL

Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/

Informace MŠMT

Aktuální informace MŠMT pro školy a školská zařízení s účinností od 25. 10. a 1. 11. 2021.

Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. října 2021 se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje na:

  • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metr.

Od 1.11.2021 platí povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky. Neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění COVID-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.

Povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) platí ve všech vnitřních prostorech pracoviště. Respirátor si můžete na pracovišti sundat pouze pokud se nacházíte v místnosti sami (např. máte samostatnou kancelář).

Testování

Testování studentů

Studenti TUL mohou k testování využít odběrové místo Červeného kříže v centru města (Palachova 504/7, naproti OC Plaza). Pro studenty TUL je vyhrazen čas denně od 16 do 17 hodin. Rezervační systém pro uvedené testovací místo je neveřejný. Rezervujte se prostřednictvím vrátnice bloku B kolejí Harcov – buď osobně, nebo telefonicky na lince 5214 (485 355 214).

Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid/ – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.

Testování zaměstnanců

Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti a Příkaz rektora č. 6/2021 Pracovní a provozní podmínky na TUL v návaznosti na mimořádná opatření.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

31. října 2021