Zemřel zakladatel katedry sociálních studií a speciální pedagogiky doc. Bohumil Stejskal

Vedení FP a katedra KSS s lítostí oznamují, že nás 19. října 2021 ve věku 86 let opustil doc. Bohumil Stejskal, CSc.

Doc. Stejskal byl v r. 2003 zakládajícím členem Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky. Na katedře až do roku 2017 aktivně působil, přičemž do roku 2008 ji také vedl. Doc. Stejskal byl významným odborníkem v oboru speciální pedagogika. Ve své odborné práci se zaměřoval zejména na osoby s mentálním postižením a problematiku šikany. Část svého profesního života působil jako poradce na MŠMT.

Pan docent se významně zasloužil nejen o vznik katedry ale i její rozvoj. Dlouhodobě usiloval o pozitivní změnu postojů k lidem s postižením jak ve vztahu ke svým studentům, tak ve vztahu k celé společnosti.

31. října 2021