Přivítali jsme návštěvu z Firat University

Během října navštívily Fakultu zdravotnických studií TUL akademické pracovnice z Firat university v tureckém Elazigu.

Prof. Dr. Pirincci se zabývá problémy spojenými s kouřením a obezitou, Ass. Prof. Bulut pandemiemi a veřejným zdravotnictvím během katastrof. V obou případech se jedná o aktuální problémy s celosvětovým významem.

Obě přednášky proběhly v rámci předmětu Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena a studenti 2. ročníku oboru Všeobecné ošetřovatelství tak měli příležitost dozvědět se více o těchto současných tématech.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění pobytu a přednášek našich zahraničních hostů.

2. listopadu 2021