Didaktická dílna jede…

Studenti všech učitelských aprobací se sešli se svými učiteli-akademiky na experimentálním terénním víkendu, který měl probudit ve studentech i akademicích komunitní sdílení. Akce se konala pod hlavičkou Didaktické dílny FP TUL a měla za úkol vystavit studenty učitelství problémové situaci, s níž bylo nutno si poradit. Nejprve bylo potřeba vystoupit z komfortní zóny, aby vůbec mohl být budován funkční tým. Ten je vizí celého „učitelského didaktického dílenství“.

Deset oborových didaktiků pokrývajících širokou škálu akademických odborností se vydalo na Horní hrad (Hauenštejn) ukrytý v překrásném údolí Krušných hor. Studenti jeli po vlastní ose. Po třech hodinách jízdy nás už čekali studenti u rozdělaného ohně, připraveného ohniště či zpracovávali dříví v přilehlém lese. Měli jsme se jako didaktičtí průvodci stát jejich hosty: nebyli jsme to my, kdo měl mít vše pevně v rukou, právě naopak to byli studenti, kdo se museli postarat. 

Účastníci,  rozděleni do otevřených skupin, museli připravit na ohni stravu z omezeného množství surovin a pro konkrétní počet účastníků. K dispozici byl pouze oheň a přírodní palivo, dále pak sekery, pily, rošt pro vaření v přírodě. Nic víc jsme studentům neposkytli a sledovali jsme, jak si poradí se vzniklou situací, jak se budou vzájemně potkávat a poznávat při zabezpečení svých základních životních potřeb. 

Časový harmonogram tří dnů byl pouze naznačen, nikoliv předem striktně rozvržen. Hledání a nalézání svého místa ve fungujícím týmu je klíčovou součástí kvality absolventa učitelství; obhájit si své místo v učitelském týmu a znát svou hodnotu pro sbor jako takový je pro změnu v českém školství významnou složkou mladých učitelských adeptů. Chtěli jsme u studentů učitelství probudit schopnost nebát se komunikovat, vyjadřovat se otevřeně, umět se vymezit, nalézat konsenzus, navazovat kontakt s neznámým a mít možnost způsobit chybu bez zbytečných sankcí. Večery za znění kytar a zpěvu ukázaly, že učitelský sbor má být především komunitou, kde se jeden opírá o druhého. A to jsme jim chtěli ukázat. 

Třídenní komunitní kruh s neuhasínajícím ohňovým středem pomohl vybudovat nové vztahy a vazby mezi studenty a akademiky. I pro oborové didaktiky to ovšem byla výzva; často jsme ve své práci vedeni přesnými instrukcemi, pravidly, rozvrhem hodin, do nichž je někdy nutné lidství nasoukat. Zkusili jsme to společně jinak a uspěli jsme všichni – studenti i akademici, prostě a jednoduše učitelé jaksepatří. I samotná inovace ve formě Didaktické dílny se ukázala jako potřebná, čímž společně s dalšími projekty naši fakultu pilotně posouvá vstříc změnám v profesní přípravě učitelů.

Tento článek byl podpořen v rámci projektu Otevřená výzva, kterou organizuje Otevřeno díky spolupráci s Nadačním fondem Abakus.

3. listopadu 2021