Aktualizováno: Opatření proti COVID-19

Aktuálně platná opatření pro vysoké školy proti šíření onemocnění SARS-CoV-2.

Od 15. listopadu 2021 platí, že studentky a studenti musejí mít nasazenou roušku nebo respirátor při pohybu ve společných prostorách univerzity. Jsou-li studentky a studenti během výuky usazeni na místech, ochranu dýchacích cest mít nemusejí, pokud v učebně není více než 50 osob. Vyučující na výuce mít roušku nemusejí, pokud od dokončení jejich očkování uplynuly alespoň dva týdny. Zkoušení a zkoušející při zkoušce mít roušku nemusejí, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Prosíme studentky a studenty, aby nezapomněli vyplnit datum ukončení svého očkování, případně výsledek svých testů do monitorovací databáze TUL.

Studentky a studenti, kteří byli v posledních dnech pozitivně testováni na COVID-19, by měli rovněž kontaktovat své vyučující a dohodnout si s nimi plnění studijních povinností během nařízené karantény.

Každý, kdo přišel během výuky s pozitivně testovanou studentkou nebo studentem do kontaktu, bude vyzván Krajskou hygienickou stanicí, aby podstoupil PCR test a nastoupil do karantény, která mu bude ukončena 7 dní po negativním PCR testu nebo 14 dní po kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Povinnost podstoupit PCR test a nastoupit do karantény se nevztahuje na ty, kdo mají už alespoň dva týdny dokončené očkování proti SARS-CoV-2, a na ty, kdo prodělali onemocnění COVID-19 před méně než 180 dny.

Prosíme studentky, studenty i akademické pracovníky a zaměstnance, aby byli ohleduplní k ostatním, nechali se očkovat a dbali zvýšených hygienických opatření. Univerzita nemůže bez nařízení od Ministerstva zdravotnictví na základě vlastního uvážení přejít na online výuku.

15. listopadu 2021