Výchova dítěte v rodině

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL spolu se Speciálněpedagogickým centrem pro zrakově postižené Liberec zvou zájemce na zajímavou přednášku Mgr. Jiřího Haldy na téma Výchova dítěte v rodině. Přednáška bude zaměřena na problematiku výchovy dětí v rodině ve vztahu ke školnímu prostředí a vzdělávání dítěte.

Přednáška se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 v čase 16,30–19,00 hodin v učebně P300 (budova P areálu TUL – Komenského 314/2, Liberec. Na přednášku je nutné se přihlásit předem, viz pozvánka níže.

15. listopadu 2021