COVID19 – informace ze dne 15. 11. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

vláda zpřísnila od 15. 11. opatření týkající se ochrany dýchacích cest, z kterého vyplývá nově povinnost nosit respirátor při výuce, pokud je současně přítomno více než 50 osob.

Přesto vás naléhavě prosím, abyste respirátory nosili ve výuce i při nižších počtech, pochopitelně s výjimkou situací, kdy to charakter výuky neumožňuje. Množí se totiž případy pozitivních studentů na výuce. Jakkoliv průběh nemoci u velké časti, především mladší generace, není nijak problematický, tak může dojít k přenosu na ohroženější osoby, jak ostatně ukazují zkušenosti z minulého akademického roku. V neposlední řadě, nákazy a karantény výrazně komplikují pokračování výuky v obvyklém schématu.

Dovoluji si uvést ještě několik dalších informací. Pokud se dostanete do kontaktu s nakaženým a nejste vytrasováni nebo oslovení hygienou není rychlé, tak platí, ať jste nebo nejste očkovaní, je vždy vhodné absolvovat PCR test nejlépe mezi 5. až 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou, nemáte-li žádné zdravotní potíže. Pokud by se vyskytly, test neodkládejte. Očkovaní mají nárok na dva bezplatné testy za měsíc. Jste-li neočkovaní, můžete kontaktovat e-mailem studijní oddělení nebo sekretářku děkana paní Kruškovou (romana.kruskova@tul.cz), zařídíme vám možnost vystavení žádanky o test přes hygienickou stanici. Stát nastavil pravidlo, že očkovaní nemusí do karantény, neočkovaným v případě, že PCR test bude negativní, se karanténa ukončuje 7. dnem od posledního kontaktu. Prosím, buďte ale vždy obezřetní, a to i po testu, inkubační doba může být někdy až 14 dní.

Dále žádám všechny, aby prověřili či případně doplnili svá telefonní čísla do STAGu. Prosím sledujte také pravidelně svůj univerzitní mail. Vše je potřeba pro operativní a rychlé řešení situací, které mohou nastat, tj. potřeba informovat o kontaktu, potřeba změny výuky vzhledem ke karanténě velkého počtu studujících apod.

Prosím také bezodkladně nahlaste karanténu, pozitivní test na COVID-19 nebo ukončené očkování na adrese: https://liane.tul.cz/covid/, pomůže nám to při jednání s hygienou, plánování změn ve výuce apod.

Děkuji vám
Jan Picek, děkan FP TUL

15. listopadu 2021