Oznámení děkana v souvislosti s mimořádným opatřením vlády č. 1001 z 10. listopadu 2021

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

upozorňujeme, že na základě změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, jsou všichni studenti od 15. 11. 2021 povinni nosit respirátor při přednáškách s účastí nad 50 osob.

Vyučující, kteří nemají dokončené očkování proti covid-19 (14 dní od 2. dávky), platný PCR test, či u nich neuplynulo 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19, musí respirátor při výuce nosit vždy.

V současné době probíhá výuka na FZS prezenčně. Vyučující žádáme o umístění výukových materiálů na e-learning, aby studenti, jimž byla nařízena karanténa, měli dostatek materiálu k samostudiu.

Děkuji všem za spolupráci při dodržování nastavených opatření
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Prosíme studentky, studenty i akademické pracovníky aby nezapomínali vyplnit datum ukončení svého očkování a výsledky svých testů, do databáze TUL.

15. listopadu 2021