Erasmus+

Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení míst pro mobility studentů (studijní pobyt, pracovní stáž), pedagogů (výukový pobyt, školení) i zaměstnanců (školení) v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2022/2023 pro FS TUL.

Termín:

  • Pro celý akademický rok 2022/2023, tj. jak pro zimní, tak i pro letní semestr.
  • V termínu od 1. června 2022 do 30. září 2023.

Způsobilé země:

  • Členské státy EU, země EHP, kandidátské země (Turecko, Severní Makedonie, Srbsko).
  • Partnerské země, tj. všechny ostatní země světa – pouze v případě Mezinárodní mobility – na TUL bude realizováno pouze do partnerských zemí regionu č. 14, tj. Faaerské ostrovy, Švýcarsko a Velká Británie.

Pro studenty:

  • Studijní pobyt (min. doba 2 měsíce, nutná meziinstitucionální smlouva) nebo na pracovní stáž (min. doba 2 měsíce).
  • NOVĚ program nabízí možnost krátkodobé mobility pro studenty doktorského studia a všechny studenty spadající do kategorie studentů v rámci inkluze, tj. s omezenými příležitostmi (zdravotní, ekonomické, jiné překážky) – délka 5 až 30 dní.

Pro akademiky:

  • Výukové pobyty (priorita, nutná meziinstitucionální smlouva, min. doba 2 dny, min. počet odučených hodin 8).
  • Śkolení (min. doba 2 dny).

Pro administrativní zaměstnance:

  • Školení (min. doba 2 dny) v souladu se svým pracovním zaměřením.

Termín pro podání přihlášek:

  • 16. leden 2022

15. listopadu 2021