On-line konference o slovní zásobě

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2021 můžete sledovat on-line konferenci s názvem Propria a apelativa – aktuální otázky 2. Vědecké setkání pořádá Katedra českého jazyka a literatury FP TUL spolu s Katedrou českého jazyka Pedagogické fakulty UK a oddělením onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. Hlavním tématem konference je slovní zásoba, a to jak apelativní (obecná jména), tak propriální (vlastní jména), její vývojové aspekty a interdisciplinární přístupy k jejímu výzkumu.

Konference se účastní jazykovědci z Česka, Slovenska a Polska; domácí pracoviště budou reprezentovat dr. Ladislav Janovec a dr. Václav Lábus spolu s dr. Danielem Vrbíkem. Konferenční jednání se uskuteční na platformě Google Meet.

15. listopadu 2021