Debata s Václavem Bělohradským

Srdečně zveme zájemce na Debatu s Václavem Bělohradským k jeho nové knize Čas pléthokracie:  Když části jsou větší než celky a světový duch spad z koně, která se uskuteční ve středu 1. prosince 2021 od 18 hodin v Knihkupectví a antikvariátu Fryč (Pražská 137/14, 460 01 Liberec). Debatu pořádá Katedra filosofie FP TUL ve spolupráci s Knihkupectvím a antikvariátem Fryč, moderuje Michal Trčka z KFL FP TUL.

Václav Bělohradský vystudoval na FF UK v Praze češtinu a filosofii. V roce 1970 odešel do emigrace. Jako pedagog působil na Filozofickém institutu v Janově, od roku 1973 jako profesor sociologie. Spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími i domácím disentem. Od roku 1990 působí jako profesor na univerzitě v Terstu a na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Je považován za pokračovatele filozofa Jana Patočky.

Společnost se polarizuje, šíří se apokalyptické nálady a strach ze spiknutí mocných. Do našich životních světů vtrhly hyperobjekty jako globální oteplování. Vše ovlivňují, všude škodí a všichni jsme současně poškození i viníci. Velebné velecelky jako národy nebo impéria se potrhaly, v mezerách mezi nimi se začíná formovat aktivistická demokracie kritických množství efektivně komunikujících, ale nezávislých jednotlivců – pléthokracie.“ Václav Bělohradský

18. listopadu 2021