Záhada nanosekundového výboje

Zájemce o fyziku z řad studentů, pedagogů i veřejnosti zveme na odbornou přednášku zabývající se záhadou nanosekundového výboje v kapalné vodě, kterou na naší fakultě přednese ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 10 hodin Mgr. Petr Bílek, Ph.D. z oddělení impulzních plazmových systémů Ústavu fyziky plazmatu AV ČR Praha. Přednášku pořádá KFY FP TUL a uskuteční se v seminární místnosti katedry fyziky v budově C (Studentská 1203/5, Liberec).

18. listopadu 2021