Konference Experimental fluid mechanics 2021

Katedra energetických zařízení pořádá 15. ročník konference Experimental fluid mechanics 2021, který se uskuteční v liberci.

Konference by měla přispět k navázání užších kontaktů a výměně zkušeností v oblasti aplikace různých experimentálních metod, přípravy a realizace experimentů, zpracování výsledků a numerických simulací experimentů.

18. listopadu 2021