Zrušení děkanského volna 9. prosince a změna v organizaci konference

Vzhledem k aktuální epidemické situaci rozhodlo vedení fakulty o pořádání konference FZS TUL online formou a v důsledku toho o zrušení příslušného děkanského volna.

Nově budou všichni studenti, kteří jsou v termínu konference 9. 12. 2021 na studijních praxích, omluveni z účasti na konferenci a budou pokračovat v plnění praxí.

Pro ostatní studenty bude pravidelná výuka 9. 12. 2021 zrušena, aby měli možnost se připojit ke sledování konference, kterou bude možné sledovat na níže uvedených odkazech. Účast studentů na konferenci je kontrolována automaticky přes připojení.

Podrobnější informace naleznete v programu konference.

Konferenční místnost A

Ošetřovatelství, Urgentní medicína a zdravotnické záchranářství

Výzkum v nelékařských zdravotnických oborech, Vzdělání a edukace v nelékařských zdravotnických oborech

Konferenční místnost B

Přednášky v rámci XIV. Studentské vědecké konference

Biomedicína, radiologie a nové technologie

30. listopadu 2021