Tereza Semerádová získala cenu ministra školství

Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. z katedry informatiky EF TUL získala cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost.

V nominačním formuláři ji náš pan děkan Kocourek popsal (mimo jiné) následovně:

„Mimořádná píle, nezištnost, obětavost a ochota dr. Semerádové ve spojení s její vrozenou skromností, spolehlivostí, pečlivostí, trpělivostí a vlídností jsou klíčové vlastnosti, které v dnešní společnosti často chybí nebo bývají nedoceněny. Přitom se jedná o charakterové rysy, které hledáme a nacházíme často jen u nejbližších přátel nebo rodinných příslušníků. Dr. Semerádová představuje osobnost, která mění klima v posluchárně, na katedře i na celé fakultě. Její přístup k pedagogické činnosti, interakce se studenty, s kolegy, ale i s podnikatelskou sférou, výjimečný systémový pohled na rozvoj univerzitního vzdělávání, budování dobrého jméno fakulty a kultivaci celé společnosti, to jsou atributy, které u akademických pracovníků nacházím v takto silné kombinaci jen zřídka a o nichž jsem přesvědčen, že jsou víc než kterékoli jiné hodny ocenění.“

Jménem Ekonomické fakulty TUL (jak kolegů, tak studentů) k tomuto ohromnému úspěchu velice gratulujeme!

1. prosince 2021