Certifikát Kvality manažer junior pro studentky EF TUL

Blahopřejeme studentkám Martině Vanické a Michaele Vaňkové k úspěšnému absolvování náročné zkoušky v České společnosti pro jakost a získání certifikátu Kvality manažer junior.

6. prosince 2021