Děkanské volno 9. prosince od 14 do 16 hodin

Z důvodu konání Odpoledne s vědou na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci vyhlašuji na čtvrtek 9. prosince 2021 od 14:00 hod. do 16:00 hod. děkanské volno. V tomto bloku se ruší veškerá výuka na EF TUL.

Na Odpoledne s vědou jsou srdečně zváni všichni akademičtí pracovníci a studenti doktorského studia Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Konat se bude v posluchárně H31 od 14:00 hod.

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
děkan

6. prosince 2021