Výstava – Magdalena Jetelová

Proměny místa a prostoru

17. 12. 2021 – 8. 5. 2022

Oblastní galerie Liberec
Masarykova 14, Liberec 1

Kurátor: prof. Tomáš Vlček, CSc.

Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci připravila ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci výstavu díla Magdaleny Jetelové Proměny místa a prostoru. Výstava bude otevřena dne 17. prosince tohoto  roku a potrvá do 7. května roku 2022.

Výstava vznikla z iniciativy Interdisciplinárního semináře topologických studií a je spolufinancovaná Technickou agenturou České republiky v rámci programu Éta (Projekt Topologie a poetika prostoru). K problematice díla Magdaleny Jetelové bude v době konání výstavy uspořádáno mezinárodní uměnovědné kolokvium. Rovněž vychází i katalog, do kterého přispěl spolu s českými teoretiky umění významný německý teoretik umění Thomas Elsen, ředitel centra pro současné umění v Augsburgu.

Více informací: ogl.cz

16. prosince 2021