Pedagogické horizonty 2021 – studentská konference

Na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL proběhla ve středu 15. prosince 2021 Studentská konference – Pedagogické horizonty 2021 na téma Inovativní a alternativní pedagogické koncepce v současné společnosti. Cílem této studentské konference bylo představit z různých úhlů pohledu inovativní a alternativní koncepce, které poukazují na současné trendy ve vzdělávání – otevřený a partnerský přístup, konstruktivistické učení, diverzitu, zásady inkluzivní pedagogiky či zdravého učení.

Na konferenci se sešli studenti napříč studijními programy i ročníky, nejpočetněji byli zastoupeni studenti NMgr. Vychovatelství z 1. a 2. ročníku a studenti Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. ze 2. a 3. ročníků. Studentky a studenti ve svých příspěvcích referovali o waldorfské pedagogice ve školní družině, o vzdělávacích programech Začít spolu a Učíme (se) venku a jejich využití ve školních klubech, o Montessori rodičovské kavárně a pojetí matematiky, o Trojlístku v tanvaldské škole či o autonomii a svobodě v jablonecké Montessori škole.

Vítězným příspěvkem studentské konference se dle komise složené ze studentů a doc. Dany Kasperové stala prezentace Kristýny Shánělové (studentka NMgr. Vychovatelství), která zde prezentovala výsledky své práce v rámci SVUČ. V posterové sekci přesvědčily nejvíce Lucie Perná a Petra Mužíková (studentky NMgr. Vychovatelství) s příspěvkem Lesní pedagogika jako inspirace.

Zúčastněné studentky a studenti oceňovali platformu studentské konference jako možnost setkat se nad aktuálním pedagogickým tématem a diskutovat o něm napříč různými studijními programy. Kaleidoskop různých studentských pohledů pak byl tím hlavním přínosem konference. Studenti sdělili, že se proto těší na příští rok, kdy by měl na katedře proběhnout další ročník studentského odborného konferenčního a diskusního setkání Pedagogické horizonty.

16. prosince 2021